בודק שכר מוסמך

מטרת חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- 2011 הינו להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה על ידי הליך מנהלי להטלת עיצום כספי על מעסיקים ישירים ומזמיני השירות תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לקבלן.

משרד העבודה והרווחה הרחיב באופן משמעותי את הביקורות ואוכף את אי הציות להוראות חוקי העבודה וצווי ההרחבה הן בהטלת עיצומים כספיים והן בהגשת כתבי אישום וידרוש ממך אישור בודק שכר מוסמך.

חוק מגדיר כי ההגנה על המעסיק או מזמין השירות הינה דוח בודק שכר מוסמך.

במידה והסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ועם גילוי ההפרה עשה ככל שביכולתו לתקן את ההפרה עד כדי חילוט ערבות והפסקת חוזה ההתקשרות עם קבלן השירות.

משרדנו מתמחה בביצוע ביקורת בודק שכר מוסמך, בתאם לחוק הגברת האכיפה בדיני העבודה ובהתאם לתקנות מטעם משרד העבודה והרווחה החל מכניסת החוק לתוקפו במהלך שנת 2018.

כמו כן, אנו מתמחים במתן חוות דעת – לתיקון הפרות שעלו במסגרת בדיקות שכר שנערכו.

בין לקוחותינו – חברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות.


לתיאום פגישת ייעוץ חינם – השאירו פרטים


2all בניית אתרים